spacer

JS LBLC

Регистрация на фирма – сигурният старт на вашия собствен бизнес

January 20th, 2020 by admin

Регистрацията на фирма е важна мисия, с която се слагат основите на нов правен субект.

Registration of foundation

За точно тази процедура е нужно да се подходи с особено голямо наблюдение, и ще са избегнати евентуални бъдещи неприятности при извършване дейността по предназначение, за нейното разширяване или промяна.


Точно какъв е начина за регистриране на фирма?


● Вариантът на правна форма (ЕООД, ООД, ЕТ, АД и др.) е особено деликатен момент и отличното познаване на предимствата и недостатъците на всяка една от тях е от определящо важно значение за перспективата на всяка една българска фирма. При регистрацията на търговската фирма трябва да са взети предвид годишната отчетност, данъчното облагане, осигуровките и варианта на управление при специфичните правни извивки и т.н.;
● За фирменна регистрация е наложителна да се изготвят множество индивидуални документи, между които са акта за създаване и протокола (наименованието на точно тези доста нужни документации са индивидуални при различни правни форми), заявления по образец и лиценз или разрешение, ако същността на дейността го иска по закон;
● Наложително е да се отвори набирателна сметка за учредителния капитал и да се внесе изискваната от закона част от него;
● Точно преди внасянето на документацията за регистрирането им в Търговския Регистър е нужно да се внесе държавна такса;
● Изискуемите от АВ документации е нужно да са попълнени изчерпателно и да са входирани по нужния канален ред, тъй като ако има липси, грешки или неточни факти АВ ще отмени вписването.

Повече на тази тема може да видите на този линк https://centara.bg/правни-услуги/фирмени-промени/

При коректно и красиво попълване на документацията регистрирането в Търговския регистър е бързо (до 3 дни) и без проблеми. Малко след регистрацията на фирмата в АВ данните автоматизирано се препращат към Националната Агенция За Приходите.


Огромна помощ от специалист – тайната към успеха


Опасно е да разчитате напълно на нета като само един източник на полезна информация за регистриране на фирма, особено при недобро знание на законовата разпоредба. Независимо движещите се в онлайн порстранството формуляри и бланки, които трябва да се запълнят, би могло да се окажат много стари, неверни или несъвършенни.

Наистина доста трябва да се внимава с “готовите документи” при акта за създаване и протокола, тъй като те се явяват “ядрото” на вашето дружество и предстоящата му активност. Наемането на специалист за вписването на търговската фирма и плащането на адвокатския му хонорар далеч не е толкова скъпа активност.

Ще можете да обсъдите най-правилния избор за личен избор на правна форма, когато много внимателно се информирате с бъдещите си отговорности и права. Екипът, на който се доверите, ще изготви абсолютно всички необходими документации и ще се постарае за правилното им вписване в ТР.

От вашата личност се иска само подпис, който би могъл да бъде даден и по електронен път с преснимане или снимка.


Вписването на фирма е комплексна дейност, която се нуждае от прецизност и професионализъм. За да бъдете уверени и спокойни за личната си бъдеща дейност, не правете отстъпление при създаването на нейните основи.

JS LBLC is proudly powered by WordPress. SimpleBeatyrolex theme by Datejust