spacer

JS LBLC

В целия свят непрекъснато се създават и ползват доста бройки и различен вид автомобилни гуми.

October 30th, 2018 by admin

old tyresПо наредба дистрибуторите са ангажирани да предоставят пространство, в зоната на подмяната и продажба на гуми, там където водачите да е възможно да дадат обратно своите собствени излезли от употреба гуми и в последствие да са давани за използване или/и обработване. За да се облекчат вносителите и производителите при плащане на такса за автомобилни гуми, Гумирек ЕАД предлага на своите собствени членове, адекватна с-ма по събиране, транспортиране, използване и/или обработване на гуми.

Екотакси за преработване на автомобилни гуми се предлагат поради, потребността от изграждане на системи по колекциониране, пренасяне, ползване и/или преработване, за да се попречат опустошението на околната среда. Често гумите биват наслагвани на големи купчини или непосредствено захвърлени на открито. В продължителен недостига на изградени с-ми по транспортиране, събиране, ползване или/и преработване на гуми, допринася до заплаха за равновесието в екологията. В краткосрочен срок може това да доведе до изникване на невиждани пожари.

Организацията Гумирек ЕАД осъзнава сериозността на затруднението, обвързан със задължителното по закон рециклиране на гуми. Услугите ни решават спорната тема с извън срока на годност гуми от колекционирането им до еко оползотворяване и/или преработване.

Разполагаме с невероятната възможност да намалим от товара на належащото плащане на продуктова такса за гуми, тъй като можем да ги оползотворим при най-ниски разходи. Работим за това гумите да не бъдат оставени сред природата, да не зацапват и да не предизвикват ситуации от рисков характер.

Сайтът: еко такса за гуми

JS LBLC is proudly powered by WordPress. SimpleBeatyrolex theme by Datejust